• Maandelijks bezorgen we een Nieuwsbrief in de bus, boordevol weetjes voor leerlingen en ouders, met de maandkalender als centraal gegeven
  • Een belangrijk communicatiemiddel is de schoolagenda. We bieden leerlingen een echt planningsinstrument aan waarin ze toetsen, taken, overhoringen, voorbereidingen en hun studiemomenten kunnen plannen. Leerkrachten en opvoeders noteren er ook opmerkingen in. Feedback van de ouders kan uiteraard ook.
  • Voor rechtstreekse communicatie met klassen- of vakleerkrachten zijn er in de loop van het schooljaar meerdere oudercontacten.
  • De leerlingen bekijken dagelijks de infoschermen op strategische plaatsen in het schoolgebouw.
  • We geven een eigen tijdschrift uit. Trimestrieel verzorgen leerlingen en leerkrachten het luik ‘Druppel’, terwijl zesdejaars die het mediaproject ‘Verschreven glorie’ volgen, het luik ‘The Bronx’ voor hun rekening nemen.
  • De klassen van de eerste graad hebben veertiendaags een FLASH met kalender, taal- en schooltip aan hun prikbord hangen.
  • Geregeld wordt klassenpost meegegeven met briefwisseling allerhande, zoals informatie over excursies en andere (para)scolaire activiteiten.
  • Elke leerling beschikt over een persoonlijk e-mailadres. Directie en leerkrachten kunnen berichten of opdrachten in de mailbox droppen. Regelmatig checken is de boodschap!
  • Ouders en leerlingen krijgen een account op Schoolonline. Op die manier zijn resultaten van taken en toetsen meteen online raadpleegbaar.
  • Wil je echt dicht op het Bronnieuws zitten? Volg ons op Facebook! Je krijgt er, aangevuld met heel wat foto’s, meteen de meest recente nieuwsberichten en aankondigingen te lezen en te liken!