Open in de zomervakantie

In de zomervakantie is onze school open op werkdagen van vrijdag 1 tot en met donderdag 7 juli, en vanaf dinsdag 16 augustus, telkens van 9.00 uur tot 12.30 uur en van 14.00 uur tot 17.30 uur.

Vierdejaars winnen tegen leraren

Op vrijdag 3 juni namen vierdejaarsleerlingen het in een vriendschappelijke voetbalwedstrijd op tegen een lerarenteam. De leerlingenraad organiseerde dit evenement ten voordele van Walk The Peace Talk, een initiatief dat geld inzamelt om leraren in Oekraïne te ondersteunen in hun werk.