Contactmomenten

Op geregelde tijdstippen gaan we in gesprek met onze leerlingen tijdens leerlingencontacten. Samen met de klasmentoren bespreken onze leerlingen hun welbevinden, studiehouding en -resultaten.

We organiseren een aantal oudercontacten per schooljaar, waarop leraren, opvoeders, directieleden en het VCLB beschikbaar zijn om ouders en leerlingen grondig te informeren over studiekeuze en -houding, leerprestaties en welbevinden van zoon/dochter.

Indien een leerling extra opvolging nodig heeft, kan ook een individueel oudercontact gepland worden. Wie een gesprek met een leerkracht wenst, kan de school contacteren. Er wordt dan een afspraak gemaakt.

Er zijn ook verschillende infomomenten op school waarbij we ouders en leerlingen kennis laten maken met ons pedagogisch project, vakinhouden, studiekeuze, evaluatie, rapporten etc.

Oudercontacten en infomomenten schooljaar 2023-2024

 • donderdag 28 september 2023: Meet & Greet @ De Bron voor ouders van eerstejaars
 • maandag 16 oktober 2023: 'Start to study' voor ouders zesdejaars
 • vrijdag 27 oktober 2023: oudercontact voor alle leerjaren met mentoren
 • vrijdag 22 december 2023: oudercontact voor alle leerjaren met alle leraren
 • vrijdag 15 maart 2024: oudercontact studiekeuze hoger onderwijs zesdejaars
 • vrijdag 29 maart 2024: oudercontact voor eerste-, derde- en vijfdejaars (op aanvraag van de klassenraad)
 • donderdag 25 april 2024: infoavond met oudercontact 'Wat na de tweede graad?'
 • dinsdag 30 april 2024: infoavond met oudercontact 'Wat na de eerste graad?'
 • dinsdag 28 mei 2024: infoavond met oudercontact 'Wat na 1A met aanvulling klassieke talen?'
 • dinsdag 25 juni 2024: proclamatie zesdejaars
 • vrijdag 28 juni 2024: oudercontact voor eerste-, tweede-, derde-, vierde- en vijfdejaars (met alle leraren)