Evaluatiemomenten

Belangrijk: afhankelijk van de studierichting en het leerjaar kan de aanvangsdatum van de proefwerkperiode een of twee dagen vroeger of later vallen dan de vooropgestelde datum.

Toetsenperiode oktober eerste graad

donderdag 12 oktober, maandag 16 oktober, woensdag 18 oktober en vrijdag 20 oktober 2023

Kerstevaluatie

 • eerstejaars klassieke talen: di 12 december 2023 tot en met di 19 december 2023
 • eerstejaars algemene vakken: woe 13 december 2023 tot en met di 19 december 2023
 • tweedejaars KTG en KTL: ma 11 december 2023 tot en met di 19 december 2023
 • tweedejaars MTW: di 12 december 2023 tot en met di 19 december 2023
 • derdejaars GRL en HWE: vr 8 december 2023 tot en met di 19 december 2023
 • derdejaars EWE, LAT en MTA: ma 11 december 2023 tot en met di 19 december 2023
 • derdejaars NWE: di 12 december 2023 tot en met di 19 december 2023
 • vierdejaars NWE: ma 11 december 2023 tot en met di 19 december 2023
 • vierdejaars EWE, HWE, LAT en MTA: vr 8 december 2023 tot en met di 19 december 2023
 • vierdejaars GRL: do 7 december 2023 tot en met di 19 december 2023
 • vijfdejaars: do 7 december 2023 tot en met di 19 december 2023
 • zesdejaars: do 7 december 2023 tot en met di 19 december 2023

Paasevaluatie

 • eerstejaars klassieke talen: di 19 maart 2024 tot en met di 26 maart 2024
 • eerstejaars algemene vakken: wo 20 maart 2024 tot en met di 26 maart 2024
 • tweedejaars KTG en KTL: ma 18 maart 2024 tot en met di 26 maart 2024
 • tweedejaars MTW: di 19 maart 2024 tot en met di 26 maart 2024
 • derde- en vierdejaars GRL, HWE, MTA, NWE: vr 22 maart 2024 tot en met di 26 maart 2024
 • derde- en vierdejaars EWE, LAT: ma 25 maart 2024 tot en met di 26 maart 2024

Zomerevaluatie

 • eerstejaars klassieke talen: ma 17 juni 2024 tot en met ma 24 juni 2024
 • eerstejaars algemene vakken: di 18 juni 2024 tot en met ma 24 juni 2024
 • tweedejaars KTG en KTL: vr 14 juni 2024 tot en met ma 24 juni 2024
 • tweedejaars MTW: ma 17 juni 2024 tot en met ma 24 juni 2024
 • derdejaars GRL, HWE: do 13 juni 2024 tot en met ma 24 juni 2024
 • derdejaars EWE, LAT, MTA: vr 14 juni 2024 tot en met ma 24 juni 2024
 • derdejaars NWE: ma 17 juni 2024 tot en met ma 24 juni 2024
 • vierdejaars GRL: wo 12 juni 2024 tot en met ma 24 juni 2024
 • vierdejaars EWE, HWE, LAT en MTA: do 13 juni 2024 tot en met ma 24 juni 2024
 • vierdejaars NWE: vr 14 juni 2024 tot en met ma 24 juni 2024
 • vijfdejaars: ma 10 juni 2024 tot en met ma 24 juni 2024
 • zesdejaars: vr 7 juni 2024 tot en met vr 21 juni 2024

Bijkomende proef

Wanneer de delibererende klassenraad van oordeel is dat er onvoldoende gegevens zijn om een definitieve beslissing te treffen, kan zij in hoogst uitzonderlijke gevallen een bijkomende proef opleggen. Die vindt dan in principe plaats op 22 en 23 augustus 2023.

Na de deliberatie op maandag 26 augustus 2024 worden de leerling en de ouders meteen telefonisch op de hoogte gebracht van de beslissing van de delibererende klassenraad en uitgenodigd om het rapport de dag zelf te komen afhalen.