Er is vrijblijvend avondstudie op maandag-, dinsdag- en donderdagavond.

  • De avondstudie vangt telkens aan om 16.30 uur. Voor de leerlingen die op dinsdag een achtste lesuur hebben (eerste graad + 5 LWE/MWE/WEW8 en 6 LWE/MWE/WEW8) begint de studie die avond pas om 17.15 uur.
  • Je kan uitstappen om 17.15 uur, 17.45 uur of om 18.00 uur. Leerlingen die buslijn 73 huiswaarts nemen, kunnen om 17.30 uur uitstappen, op voorwaarde dat aan de inschrijvingskaart een schriftelijke gemotiveerde en ondertekende aanvraag van de ouders toegevoegd is.
  • De gewenste regeling wordt ingediend tijdens de eerste week van het schooljaar en blijft gedurende het volledige schooljaar onveranderd, tenzij na een schriftelijke en gemotiveerder verantwoording ten aanzien van de directie.
  • Er is geen avondstudie de eerste en tweede week van september en de eerste dag na een vakantieperiode van één of twee weken (dus na de herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie en paasvakantie). De avondstudie valt ook weg daags voor een vrije dag, een vakantiedag, de sportdag, de schoolreis . Er is ook geen avondstudie op de dag zelf van een didactische excursie die duurt tot minstens 16 u. Andere data waarop er uitzonderlijk geen avondstudie is, worden via de schoolagenda meegedeeld.
  • Als je bij uitzondering om een geldige/wettige reden uit de avondstudie wegblijft, melden je ouders dit op voorhand schriftelijk aan de studietoezichter aan de hand van een voorgedrukt standaardformulier.
  • Na 5 ongeldige/onwettige afwezigheden verlies je het recht om het lopende schooljaar verder avondstudie te volgen.
  • We dringen erop aan dat wie de avondstudie volgt ook effectief studeert. Uit respect voor de medeleerlingen zal elk hinderlijk gedrag gesanctioneerd worden. Wie zich niet aan het studiereglement van de avondstudie houdt, kan uitgesloten worden.