Er is vrijblijvend avondstudie op maandag-, dinsdag- en donderdagavond. We dringen erop aan dat wie de avondstudie volgt ook effectief studeert. Uit respect voor de medeleerlingen zal elk hinderlijk gedrag gesanctioneerd worden. Wie zich niet aan het studiereglement van de avondstudie houdt, kan uitgesloten worden.

Hieronder vind je het reglement voor schooljaar 2022-2023:

 • Je bent altijd aanwezig in de avondstudie op de dagen en uren waarop je ingeschreven bent. De eerste avondstudie is op maandag 12 september 2022.
 • Je bent om 16.25 u. op de speelplaats. Elke avondstudie begint stipt om 16.30 u.
 • Tussen het einde van de lessen en het begin van de avondstudie mag je de school niet verlaten. Doe je dat toch, dan ben je niet verzekerd door de schoolverzekering en volgt een strafstudie.
 • Een avondstudie is pas zinvol, als we er de rust en stilte kunnen handhaven. Voortdurende wissels of uitzonderingssituaties zijn vanuit die optiek niet bevorderlijk. Mogen we daarom in het belang van een gezond studieklimaat vragen om mee te werken aan een regelmatig studieritme en slechts in uitzonderlijke gevallen afwezig te blijven?
 • Als je bij uitzondering om een geldige/wettige reden uit de avondstudie wegblijft, melden je ouders dit op voorhand telefonisch of aan de hand van een e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . We behouden ons het recht voor om na 5 ongeldige of onwettige afwezigheden de reservatie voor de avondstudie voor de rest van het schooljaar te schrappen.
 • In geval van ziekte volstaat uiteraard een telefoontje de dag zelf.
 • Wie zich om 16 u. ziek voelt en hierdoor de avondstudie niet kan bijwonen, verwittigt de receptie en vraagt aan een medeleerling(e) de studietoezicht(st)er in te lichten.
 • Boeken vergeten, geen werk … zijn geen redenen om uit de avondstudie weg te blijven. Herhaal eens iets wat je minder goed kan of studeer een groot leerstofgeheel in.
 • Er is geen avondstudie de eerste dag na een vakantieperiode van één of twee weken (dus na de herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie en paasvakantie): maandag 7 november 2022, maandag 9 januari 2023, maandag 27 februari 2023 en maandag 17 april 2023.
 • De avondstudie valt ook weg daags voor een vrije dag, een vakantiedag, de sportdag, de schoolreis: donderdag 15 september 2022, dinsdag 25 oktober 2022 en donderdag 11 mei 2023. Maar NIET de dag voor een excursie.
 • Er is ook geen avondstudie op de dag zelf van een didactische excursie die duurt tot minstens 16 u.
 • Je hebt een vaste plaats in de avondstudie. Je eet of drinkt er niet! Gsm-gebruik is niet toegestaan.
 • Het gebruik van een pen device is toegestaan. Je gebruikt deze enkel voor schoolwerk!
 • Als je je na een eerste verwittiging (omwille van je gedrag) toch niet aan het studiereglement weet te houden, word je een tijdlang de toegang tot de avondstudie ontzegd. Je ouders worden via mail van deze beslissing op de hoogte gebracht. Na de schorsing krijg je een nieuwe kans. Als je je daarna opnieuw misdraagt, word je definitief de avondstudie ontzegd.