Pastoraal

Vanuit respect voor ieders levensvisie probeert onze school de christelijke waarden levend te houden. Gebaseerd op een sterk geloof in de goedheid van iedere mens proberen we leerlingen en leerkrachten met een gelovig hart aan te spreken in een begrijpelijke taal.

Over De Ark

'De Ark’ is de pastorale werkgroep van onze school. We laten ons inspireren door de ark van Noach uit het Oude Testament. Een ark verwijst naar een veilige plaats op de soms woelige golven van het leven. Iedereen is er welkom!

‘De Ark’ verzorgt enkele verdiepingsmomenten: bij het begin van het schooljaar, net voor Kerstmis, tijdens de Goede Week en op het einde van het schooljaar. ‘De Ark’ is een plaats waar je met rouw en verdriet terecht kunt. Op geregelde tijdstippen is er in de doksaalkapel een gebedsmoment waar we bidden voor onze zieken en waar we dankend denken aan onze lieve doden. ‘De Ark’ staat ook voor sociale inzet: posterbeurs, voedselinzameling voor kansarmen bij ons, Damiaanactie, solidaire maaltijden voor Broederlijk Delen en andere initiatieven. 'De Ark' organiseert ook projectdagen rond duurzaamheid (eerste graad), diversiteit (tweede graad) en rechtvaardigheid (derde graad).

We hopen dat je met ons ‘De Ark’ een goede vaart geeft!

 Ark1Ark2Ark3