Derde graad - Wetenschappen-wiskunde

Vak Vijfde jaar Zesde jaar
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
geschiedenis 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Duits 1 1
aardrijkskunde 2 1
biologie 2/1 2
chemie 2 2
fysica 2 2
informaticawetenschappen   1
wiskunde 6/8 6/8
financieel-economische vorming 1  
esthetica 1 1
thematische keuze project   1/0
totaal aantal uren 32/33 32/33

 

Talent voor wetenschappen en wiskunde?

Deze richting combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde.

Je leert abstracte wiskundige concepten te gebruiken en je verdiept je wiskundige vaardigheden.

In het vak informaticawetenschappen ga je aan de slag met algoritmen. Deze worden omgezet met de programmeertaal Python in werkende programma’s.

In deze studierichting kan je kiezen tussen een pakket met 6 of 8 uur wiskunde.

In het zesde jaar is er een projectuur (niet in de richting met 8 uur wiskunde). Hierbij ga je zelfstandig aan het werk. Het project waarvoor je kiest staat los van jouw studierichting.