Derde graad - Moderne talen

Vak Vijfde jaar Zesde jaar
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
geschiedenis 2 2
Nederlands 4 4
taalaccent   1
taaltechnologie en taalredactie 1 1
Frans 5 4
Engels 3 3
Duits 3 3
Spaans 2 3
aardrijkskunde 1 1
natuurwetenschappen 2 1
wiskunde 3 3
financieel-economische vorming 1  
esthetica 1 1
thematische keuze project   1
totaal aantal uren 32 32

 

Echt gebeten door talen?

In deze richting verdiep je je communicatievaardigheden, talige en literaire kennis in het Duits, Engels, Frans en Nederlands.

De eigen touch van de studierichting moderne talen is terug te vinden in Spaans als vierde vreemde taal, een lesuur taaltechnologie en taalredactie in het vijfde en zesde jaar plus een lesuur taalaccent in het zesde jaar.

Het vak taalaccent biedt jou een uitgelezen kans om creatief om te gaan met taal en tekst, een uitgesproken gelegenheid om over onze taalgrenzen heen te kijken, een uitdaging om persoonlijke accenten te leggen in de vele facetten van taal en literatuur.

In het zesde jaar is er een projectuur. Hierbij ga je zelfstandig aan het werk. Het project waarvoor je kiest staat los van jouw studierichting.