Derde graad - Moderne talen-wetenschappen

Vak Vijfde jaar Zesde jaar
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
geschiedenis 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 3 3
aardrijkskunde 2 1
biologie 1 2
chemie 2 2
fysica 2 2
wiskunde 4 4
financieel-economische vorming 1  
esthetica 1 1
thematische keuze project   1
totaal aantal uren 33 33

 

Zijn moderne talen en wetenschappen jouw ding?

Het uitgebreide pakket talen (Duits, Engels en Frans) laat je toe taal en literatuur diepgaand te behandelen en je communicatievaardigheden aan te scherpen.

Daarnaast komen de kernwetenschappen zoals aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod.

Je leert conceptueel mee te denken vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

In het zesde jaar is er een projectuur. Hierbij ga je zelfstandig aan het werk. Het project waarvoor je kiest staat los van jouw studierichting.