Derde graad - Latijn-wiskunde

Vak Vijfde jaar Zesde jaar
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
geschiedenis 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Duits 1 1
Latijn 4 4
aardrijkskunde 1 1
biologie 1 1
chemie 2 1
fysica 1 1
informaticawetenschappen   1
wiskunde 6 6
financieel-economische vorming 1  
esthetica 1 1
thematische keuze project   1
totaal aantal uren 33 33

 

Interesse in Latijn en wiskunde?

Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.

Daarnaast leer je abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiep je je wiskundige vaardigheden.

In het vak informaticawetenschappen ga je aan de slag met algoritmen. Deze worden omgezet met de programmeertafel Python in werkende programma’s.

In het zesde jaar is er een projectuur. Hierbij ga je zelfstandig aan het werk. Het project waarvoor je kiest staat los van jouw studierichting.