Derde graad - Latijn-wetenschappen

Vak Vijfde jaar Zesde jaar
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
geschiedenis 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Duits 1 1
Latijn 4 4
aardrijkskunde 2 1
biologie 1 2
chemie 2 2
fysica 2 2
wiskunde 4 4
financieel-economische vorming 1  
esthetica 1 1
thematische keuze project   1
totaal aantal uren 33 33

 

Zijn Latijn en wetenschappen jouw ding?

Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes. Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.

Daarnaast komen de kernwetenschappen zoals aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica en wiskunde op een deductieve, empirische en probleemoplossende manier aan bod.

Je denkt ook conceptueel mee vanuit wiskunde over natuurwetenschappelijke vragen.

In het zesde jaar is er een projectuur. Hierbij ga je zelfstandig aan het werk. Het project waarvoor je kiest staat los van jouw studierichting.