Derde graad - Latijn-moderne talen

Vak Vijfde jaar Zesde jaar
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
geschiedenis 2 2
Nederlands 4 4
taalaccent   1
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 3 3
Latijn 4 4
aardrijkskunde 1 1
natuurwetenschappen 2 1
wiskunde 3 3
financieel-economische vorming 1  
esthetica 1 1
thematische keuze project   1
totaal aantal uren 32 32

 

Sterk in Latijn en moderne talen?

Je verwerft via het lezen van authentieke teksten een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes.

Het uitgebreide pakket talen (Duits, Engels en Frans) laat je toe taal en literatuur diepgaand te behandelen en je communicatievaardigheden aan te scherpen.

Het vak taalaccent biedt jou een uitgelezen kans om creatief om te gaan met taal en tekst, een uitgesproken gelegenheid om over onze taalgrenzen heen te kijken, een uitdaging om persoonlijke accenten te leggen in de vele facetten van taal en literatuur.

In het zesde jaar is er een projectuur. Hierbij ga je zelfstandig aan het werk. Het project waarvoor je kiest staat los van jouw studierichting.