Derde graad - Grieks-Latijn

Vak Vijfde jaar Zesde jaar
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
geschiedenis 2 2
Nederlands 4 4
taalaccent   1
Frans 3 3
Engels 2 2
Duits 1 1
Latijn 4 4
Grieks 4 4
aardrijkskunde 1 1
natuurwetenschappen 2 1
wiskunde 3 3
financieel-economische vorming 1  
esthetica 1 1
thematische keuze project   1
totaal aantal uren 32 32

 

Classicus in hart en nieren?

In deze studierichting verwerf je via het lezen van authentieke teksten in het Latijn en Grieks een dieper inzicht in de cultuur van de klassieke oudheid en latere periodes.

Je bestudeert taal als systeem vanuit een historisch en vergelijkend perspectief.

Het vak taalaccent biedt jou een uitgelezen kans om creatief om te gaan met taal en tekst, een uitgesproken gelegenheid om over onze taalgrenzen heen te kijken, een uitdaging om persoonlijke accenten te leggen in de vele facetten van taal en literatuur.

In het zesde jaar is er een projectuur. Hierbij ga je zelfstandig aan het werk. Het project waarvoor je kiest staat los van jouw studierichting.