Derde graad - Economie-wiskunde

Vak Vijfde jaar Zesde jaar
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
geschiedenis 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Duits 1 1
aardrijkskunde 1 1
natuurwetenschappen 2 1
economie 4 4
eco plus 1 1
informaticawetenschappen   1
wiskunde 6 6
financieel-economische vorming 1  
esthetica 1 1
thematische keuze project   1
totaal aantal uren 32 32

 

Sterk in wiskunde en economie?

In deze richting verwerf je inzicht in macro- en micro-economische concepten en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Daarnaast leer je abstracte wiskundige concepten te gebruiken en verdiep je je wiskundige vaardigheden.

In het vak informaticawetenschappen gaan we aan de slag met algoritmen. Deze worden omgezet met de programmeertaal Python in werkende programma’s.

In eco plus krijg je marketing, financiële algebra, recht, fiscaliteit en management accounting. Je neemt deel aan de beursrally van De Tijd en Generation Euro van de ECB. Daarnaast leer je via een spel correcte keuzes te maken in verband met sparen en beleggen.

In het zesde jaar is er een projectuur. Hierbij ga je zelfstandig aan het werk. Het project waarvoor je kiest staat los van jouw studierichting.