Derde graad - Economie-moderne talen

 

Vak Vijfde jaar Zesde jaar
godsdienst 2 2
lichamelijke opvoeding 2 2
geschiedenis 2 2
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 3
Duits 3 3
aardrijkskunde 1 1
natuurwetenschappen 2 1
economie 4 4
wiskunde 3 4
financieel-economische vorming 1  
esthetica 1 1
thematische keuze project   1
totaal aantal uren 32 32

 

Gebeten door taal en economie?

In deze richting verwerf je inzicht in macro- en micro-economische aspecten en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen. Bovendien gebruik je wiskundige concepten om economische problemen op te lossen.

Het uitgebreide pakket talen (Duits, Engels en Frans) laat je toe taal en literatuur diepgaand te behandelen en je communicatievaardigheden aan te scherpen.

In het zesde jaar is er een projectuur. Hierbij ga je zelfstandig aan het werk. Het project waarvoor je kiest staat los van jouw studierichting.