Tweede graad - Economische wetenschappen

Lessentabel

Economische wetenschappen Derde jaar Vierde jaar
economie 4 4
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 2
Duits   1
communicatiewetenschappen 1 / 0 1 / 0
godsdienst 2 2
geschiedenis 2 2
mens & samenleving 1  
wiskunde 4 / 5 4 / 5
aardrijkskunde 1 1
biologie 1 1
chemie 1 1
fysica 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
beeld   1
muziek   1
ICT 1  
totaal aantal uren 32 32

 

Over de studierichting

In deze studierichting krijg je een uitgebreid pakket economie. Je verwerft inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Je leert logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

 

Keuzepakket

Je kan kiezen voor een pakket wiskunde van 4 uur of 5 uur met verdieping en uitbreiding van leerinhouden.

Kies je voor 4 uur wiskunde dan krijg je ook 1 uur communicatiewetenschappen. Dat kan je van pas komen als je in de derde graad kiest voor een studierichting met accent op moderne talen.

 

Iets voor jou?

Heb je interesse in de bedrijfswereld en het zakenleven? Ben je geïnteresseerd in actualiteit en maatschappelijke problemen? Wens je vanuit de hedendaagse maatschappelijke context de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten te doorgronden? Kan je vlot verbanden leggen en logisch redeneeren? Kan je kritisch denken, en abstracte begrippen en concepten hanteren?

 

CLIL

In het derde jaar kan je ervoor kiezen om het vak geschiedenis in het Engels te volgen.