Tweede graad - Humane wetenschappen

Lessentabel

Humane wetenschappen Derde jaar Vierde jaar
kunstbeschouwing 1 1
filosofie 1 2
sociologie en psychologie 3 3
Nederlands 4 4
Frans 4 4
Engels 3 2
Duits   1
godsdienst 2 2
geschiedenis 2 2
wiskunde 4 4
aardrijkskunde 1 1
biologie 1 1
chemie 1 1
fysica 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
beeld 1  
muziek   1
ICT 1  
totaal aantal uren 32 32

 

Over de studierichting

Deze richting combineert een brede algemene vorming met filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie.

Je filosofeert over de mens, de wereld rondom ons, het goede en het kwade, geluk en de zin van het leven. Je leert kijken en luisteren naar kunst vanuit een kunsthistorisch kader. Je leert begrippen hanteren om de mens, zijn gedrag en de samenleving wetenschappelijk te benaderen vanuit psychologie en sociologie.

In deze richting is er een basispakket wiskunde.

 

Iets voor jou?

Wil je op een wetenschappelijke manier kijken naar mens en samenleving? Ben je geboeid door kunst en cultuur? Wil je je verdiepen in filosofie, sociologie en psychologie, en wil je alles weten over hoe de mens denkt en leeft?

 

CLIL

In het derde jaar kan je ervoor kiezen om het vak geschiedenis in het Engels te volgen.