Tweede graad - Moderne talen

Lessentabel

Moderne talen Derde jaar Vierde jaar
Nederlands 5 4
Frans 5 4
Engels 3 3
Duits   2
communicatiewetenschappen 1 2
economie 1 1
godsdienst 2 2
geschiedenis 2 2
mens & samenleving 1  
wiskunde 4 4
aardrijkskunde 1 1
biologie 1 1
chemie 1 1
fysica 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
beeld 1  
muziek   1
ICT 1  
STEM   1
totaal aantal uren 32 32

 

Over de studierichting

Naast een brede algemene vorming krijg je een specifiek en diepgaand pakket Engels, Frans en Nederlands. In het vierde jaar komen er ook twee lesuren Duits bij.

Je bekijkt taal als een wetenschap, met aandacht voor pragmatiek (= de relatie tussen taal en context), sociolinguïstiek (= de relatie tussen taal en taalgebruiker), taalsystematiek (= hoe een taal in elkaar zit) en literatuur (= taal als vorm van kunst).

In het vak communicatiewetenschappen ga je in op (sociale) media, massacommunicatie, nieuws en taaltechnologische instrumenten.

Met een lesuur economie in het derde en het vierde jaar stimuleren we je interesse in het bedrijfsleven, economische principes en de waarde van economie in onze samenleving.

Er is ook een verdiepte basis wetenschappen. In het vierde jaar krijg je bovendien een projectuurtje STEM om je wetenschappelijke interesse te triggeren.

 

Iets voor jou?

Ben je geboeid door literatuur, taal, communicatie en (sociale) media? Wil je weten hoe taal als systeem werkt en wat de impact van taal en communicatie is op cultuur en de samenleving? Druk je je graag vlot uit in verschillende talen en ben je nieuwsgierig naar andere culturen? Heb je een sterk taalgevoel? Leg je gemakkelijk verbanden en kan je logisch denken?

 

CLIL

In het derde jaar kan je ervoor kiezen om het vak geschiedenis in het Engels te volgen.