Tweede graad - Latijn

Lessentabel

Latijn Derde jaar Vierde jaar
Latijn 5 5
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Duits   1
communicatiewetenschappen 1 / 0 1 / 0
godsdienst 2 2
geschiedenis 2 2
mens & samenleving 1  
wiskunde 4 / 5 4 / 5
aardrijkskunde 1 1
biologie 1 1
chemie 1 1
fysica 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
beeld 1  
muziek   1
ICT 1  
STEM   1
totaal aantal uren 32 32

 

Over de studierichting

In deze studierichting krijg je een uitgebreid aanbod Latijn. Je verdiept je in dit taalsysteem. Via het lezen van teksten krijg je een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid, en leer je probleemoplossend te denken.

Het aanbod wetenschappen wordt in het vierde jaar versterkt met een projectuurtje STEM om je wetenschappelijke interesses te triggeren.

 

Keuzepakket

Je kan kiezen voor een pakket wiskunde van 4 of 5 uur met verdieping en uitbreiding van leerinhouden.

Kies je voor 4 uur wiskunde dan krijg je ook 1 uur communicatiewetenschappen. Dat kan je van pas komen als je in de derde graad kiest voor een studierichting met accent op moderne talen.

 

Iets voor jou?

Volgde je in het tweede jaar de basisoptie klassieke talen? Heb je interesse voor Latijn als drager van cultuur? Heb je een sterk taalgevoel en een groot tekstinzicht? Kan je vlot je ideeën verwoorden? Kan je moeilijke informatie snel verwerken? Kan je abstracte begrippen en concepten hanteren? Leg je vlot verbanden tussen leerinhouden? Kan en wil je kritisch, zelfstandig, nauwkeurig en gestructureerd werken?

 

CLIL

In het derde jaar kan je ervoor kiezen om het vak geschiedenis in het Engels te volgen.