Tweede graad - Grieks-Latijn

Lessentabel

Grieks-Latijn Derde jaar Vierde jaar
Latijn 4
Grieks
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Duits   1
godsdienst 2 2
geschiedenis 2 2
mens & samenleving 1 / 0  
wiskunde 4 / 5 4 / 5
aardrijkskunde 1 1
biologie 1 1
chemie 1 1
fysica 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2
ICT 1  
totaal aantal uren 33 32 / 33

 

Over de studierichting

In deze studierichting krijg je een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn. Je verdiept je in het taalsysteem van deze twee klassieke talen. 

Door het lezen van teksten verwerf je een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid, en leer je probleemoplossend te denken.

 

Keuzepakket

Je kan kiezen voor een pakket wiskunde van 4 uur of van 5 uur met verdieping en uitbreiding van leerinhouden.

 

Iets voor jou?

Volgde je in het tweede jaar al de basisoptie klassieke talen met Grieks en Latijn? Heb je interesse voor Grieks en Latijn als dragers van cultuur? Heb je een sterk taalgevoel en een groot tekstinzicht? Kan je vlot je ideeën verwoorden?

Kan je moeilijke infromatie snel verwerken? Kan je abstracte begrippen en concepten hanteren? Leg je vlot verbanden tussen leerinhouden? Kan en wil je kritisch, zelfstandig, nauwkeurig en gestructureerd werken?

 

CLIL

In het derde jaar kan je ervoor kiezen om het vak geschiedenis in het Engels te volgen.