Tweede jaar - basisoptie moderne talen & wetenschappen

Over de studierichting

  • In het tweede jaar hebben alle leerlingen een gemeenschappelijk pakket van 25 lesuren algemene vorming.
  • Het vak natuurwetenschappen kan via CLIL in het Engels gevolgd worden.
  • In de basisoptie moderne talen & wetenschappen volgen de leerlingen de vakken geïntegreerde talen (2 uur) en geïntegreerde wetenschappen (3 uur).
  • In een uurtje Kompas kiezen alle tweedejaars voor twee van de volgende vier invullingen: Bizz4U, CulTuren bij de buren, Meet&Greet worldwide en Sportl@b.

Lessentabel tweede jaar

Vak Grieks-Latijn           Latijn           Moderne talen &
wetenschappen
Grieks 3    
Latijn 4 5  
geïntegreerde talen     2
geïntegreerde wetenschappen     3
aardrijkskunde 1 1 1
Engels 2 2 2
Frans 3 3 3
geschiedenis 2 2 2
godsdienst 2 2 2
kompas 1 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2 2
mens & samenleving 1 1 1
natuurwetenschappen 1 1 1
Nederlands 4 4 4
techniek 2 2 2
muziek 1 1 1
wiskunde 4 5 5
aantal lesuren per week 33 32 32