Eerste jaar

Wie ben je?

  • Je bent nieuwsgierig!
  • Je bent in veel geïnteresseerd!
  • Je hebt zin in een uitdaging!
  • Je studeert graag en wil je inzetten!
  • Je gaat graag zelfstandig aan de slag!
  • Je behaalt prima resultaten in het basisonderwijs voor talen en wiskunde!

 

Ons studieaanbod in het eerste jaar

Bovenop de 27 lesuren basisvorming kan je bij ons je talenten verdiepen en verbreden door een keuze te maken uit één van de drie pakketten die we aanbieden: Latijn, Talen of Wiskunde & wetenschap.
De optie 'Wiskunde & wetenschap' is nieuw en start in schooljaar 2024-2025!

 

Lessentabel in het eerste jaar

                   keuze 1                 
                 Latijn                 
                 keuze 2                 
                 Talen                 
keuze 3
Wiskunde & wetenschap
Latijn 4    
wiskunde extra   1  
Frans extra   1 1
Frans+   1  
Nederlands+   1  
math+     1
sciencelab     1
digital design     1
ICT 1 1 1
Nederlands 4 4 4
Frans 3 3 3
Engels 1 1 1
geschiedenis (of CLIL) 1 1 1
godsdienst 2 2 2
mens & samenleving 1 1 1
wiskunde 4 4 4
natuurwetenschappen 2 2 2
aardrijkskunde 2 2 2
techniek 2 2 2
audiovisuele media 1 1 1
beeld 1 1 1
muziek 1 1 1
lichamelijke opvoeding 2 2 2
totaal aantal uren 32 32 32