Ons project

Met de inzet van velen proberen we er elke dag opnieuw voor te zorgen dat onze school het vertrouwen verdient van leerlingen en gezinnen. Jonge mensen opvoeden gebeurt met vallen en opstaan, maar altijd met de intentie om hen te begeleiden op de weg die het beste in hen bovenhaalt.

De Bron als brug naar de toekomst. Die brug steunt op vijf pijlers.

 

Ontwikkeling van de totale persoon

De Bron wil jongeren kansen bieden om zich zo volledig mogelijk te ontplooien en een plek zijn waar jongeren zichzelf kunnen zijn. Dit is een individueel groeiproces in dialoog en samenleven met anderen. We zien onze school als dynamische organisatie die jongeren vormt en opvoedt. We willen hen voorbereiden om later kritische, mondige, geëngageerde burgers te worden in een democratische rechtsstaat en een complexe
wereld.

De Bron biedt de leerlingen kwalitatief hoogwaardig en uitdagend onderwijs aan op het vlak van inhoud en vorm, van diversiteit en diepgang. Kwaliteitsvolle, didactische hulpmiddelen en regelmatige bijscholing van de personeelsleden dragen daartoe bij. Aandacht voor de studiehouding, het groeiproces en de motivatie van de leerlingen is een basisdoelstelling. We geven onze leerlingen een sterk theoretische bagage mee, maar ook een brede, genuanceerde kijk op de wereld. Onderwijs is voor onze school niet enkel kennisoverdracht en het bijbrengen van vaardigheden en attitudes. We willen ook opvoedkundige bakens voor leerlingen uitzetten om van hen gelukkige mensen te maken.

De Bron wil zich een culturele en sportieve school noemen. We hechten belang aan motorische competenties, sociale vaardigheden en een dynamische, affectieve ontwikkeling. Wij hebben en vragen aandacht voor geestelijke en lichamelijke ontplooiing in brede zin. Leerlingen worden aangespoord om kritisch te kijken naar en vragen te stellen aan en over zichzelf, de anderen en de (leef)wereld.

Jongeren groeien op in een wereld waarin ICT en digitale media niet meer weg te denken zijn. We zetten dan ook in op de digitale geletterdheid van al onze leerlingen. 

 

Katholieke dialoogschool

De Bron wil een hartelijke school zijn, gebaseerd op evangelische waarden.

Vanuit een open, christelijk geïnspireerde levensvisie stellen we respect en liefde voor de medemens als basishouding voorop en dit ongeacht afkomst, uiterlijk, achtergrond of overtuiging. We voegen daar respect voor alle leven, voor eigen bezittingen en die van anderen aan toe. Engagement vormt een surplus op het tonen van dat respect. We willen dat jonge mensen zorgen voor elkaar en bekommerd zijn om een goede en vriendelijke sfeer in klas en op school.

Het christelijke geloof als maatschappelijk dragende kracht is op vandaag geen vanzelfsprekendheid meer. Toch wil De Bron op grond daarvan een hartelijke school zijn, met evangelische waarden als rechtvaardigheid, eerlijkheid, vergevingsgezindheid, medeleven, belangeloze inzet en het bieden van nieuwe kansen. 

 

Warme school op mensenmaat

De Bron wil een school van, met en door mensen zijn: een warme school dus. Bij het begeleiden van jongeren in hun groei naar de jongvolwassenheid streven we ernaar dat ze zich thuis voelen op onze school. We trachten daarop eigentijds in te spelen. We hebben aandacht voor de diversiteit in onze wereld en zetten in op welbevinden. Onze leerlingen mogen zichzelf zijn. We geven hen ademruimte om hun persoonlijkheid te
ontwikkelen. 

 

Verantwoordelijkheid geven en dragen

Vanuit toekomstgericht perspectief wil De Bron leerlingen verantwoordelijkheid leren nemen. Het volledige schoolteam draagt bij tot het groeiproces naar verantwoordelijkheidszin. We willen dat jongeren zorg dragen voor elkaar, zorgzaam leren omgaan met natuur, leefmilieu en gezondheid en oog hebben voor hun eigen veiligheid en die van anderen. 

 

Open school

De Bron streeft naar een open communicatie. De school communiceert met al zijn partners: van leerlingen over ouders tot lokale gemeenschap. We staan open voor het opzetten van allerlei projecten op klas-, school-, nationaal en zelfs internationaal niveau. Onze school is een ontmoetingsplaats die jongeren kansen biedt om de wereld te ontdekken.