Internationaal

De Bron Tielt is ontstaan uit de fusie van het Heilige Familie-Instituut en het Sint-Jozefscollege, twee pionierscholen bij het opstarten van de Europese dimensie in het onderwijs. Sinds 1991 waren beide scholen ononderbroken betrokken in een lange reeks projecten die tot samenwerking leidden met partnerscholen in zowat alle EU-landen. Na de fusie werden de EU-initiatieven voortgezet.

Jaarlijks bieden we onze leerlingen internationale projecten aan, waaronder Erasmus+, European Youth Parliament, Buurklassen en Model United Nations. Elk schooljaar lopen er ook heel wat eTwinningprojecten waarbij leerlingen digitaal samenwerken met leeftijdsgenoten uit verschillende Europese partnerlanden.

 

Terugblik op de projecten in 2022-2023: uitwisselingservaring voor 250 leerlingen!

Onze school kent al vele jaren een sterke Europese (uitwisselings-)traditie. Ook dit schooljaar hebben we die waargemaakt. We konden liefst 250 leerlingen een Europees project aanbieden. Dit gaat van digitale samenwerkingen onder de noemer eTwinning, over fysieke uitwisselingen in Spanje en Oostenrijk, tot deelname aan debatfora in binnen- en buitenland.

Onze sterke internationale focus laat leerlingen toe om een open blik op de wereld te ontwikkelen, over grenzen heen samen te werken aan een gemeenschappelijk project, contacten te leggen en hun taalvaardigheid aan te scherpen. We zien in zulke projecten onze leerlingen groeien en uitstijgen boven zichzelf. We zijn erg blij dat we hen die uitdaging kunnen aanbieden, en zijn dankbaar voor het engagement van onze leraren hierin.

250 leerlingen hebben Europese ervaring

Het schooljaar 2022-2023 bood liefst 250 leerlingen, iets meer dan een vierde van het totale aantal leerlingen van de school, de mogelijkheid tot internationale samenwerking of uitwisseling. Er was een door de provincie West-Vlaanderen gesubsidieerd project voor leerlingen van 2 Grieks-Latijn en Latijn met Nederland, een selectie vijfdejaars kon op Erasmus+-uitwisseling naar ofwel Madrid (Spanje) of Lienz (Oostenrijk) dankzij financiële steun van de Europese Unie, een groep zesdejaars nam deel aan het internationale debatforum Model United Nations in Bilbao dat de debatten van de Verenigde Naties simuleert, leerlingen van 3 moderne talen werkten samen met hun ‘buren’ uit Mechelen en een groep vijfde- en zesdejaars nam in Leuven deel aan het Europese debatprogramma ‘European Youth Parliament’.

Er liepen ook 8 eTwinningprojecten waarbij leerlingen via digitale weg samenwerkten met leeftijdsgenoten uit onder andere Zweden, Frankrijk en Italië rond een taal-, geschiedenis-, economie- en/of wetenschapsproject. Via het digitale eTwinningplatform wisselden zij ervaringen en inzichten uit en formuleerden ze besluiten. Zulke projecten waren er voor eerste-, derde-, vierde- en zesdejaarsklassen. Het ging hierbij om liefst 120 leerlingen uit 8 klasgroepen.

Europese kwaliteitslabels

Leraren Patrik Rebry en Els Merveillie kregen op vrijdag 16 juni in de vorm van een Europees kwaliteitslabel Europese erkenning voor hun betrokkenheid bij eTwinningprojecten die ze begeleiden. Deze erkenning is weggelegd voor projecten die voorbeeld zijn van een succesvolle Europese samenwerking en maatschappelijke relevantie. Patrik Rebry, leraar Engels, ontvangt zo een kwaliteitslabel voor zijn eTwinningproject “Once more back 2 to the future of physcis” en Els Merveillie , lerares fysica, sleepte er zelfs drie in de wacht, het hoogste aantal in heel Vlaanderen. Het gaat om de projecten “Changing for climate changes”, “Smartphones for smartphysics” en “Once more back 2 to the future”.

Ook leraren doen ervaring op in het buitenland

Het afgelopen schooljaar trokken twee leraren naar het buitenland om nieuwe didactische en pedagogische inzichten op te doen. Zo trok Patrik Rebry naar het Finse Kokkola rond het thema debatteren in de les. Karin Fontaine deed aan jobshadowing in het Franse Lyon rond de integratie van de omgeving in de lespraktijk. Leen Carly ten slotte trekt begin augustus naar Málaga om zich te verdiepen in ‘Coding and robotics in education’.

Ook komend schooljaar heel wat projecten op stapel

We blijven ambitieus verder Europese ervaringen aanbieden aan onze leerlingen. Het driejarig Erasmus+-uitwisselingsproject rond storytelling en cultureel erfgoed gaat verder, net als de deelname aan het Europese Jongerenparlement en Model United Nations. Voor de jongere leerlingen mikken we op continuïteit binnen het blended project ‘No colours, no chains’ in samenwerking met een school uit Middelburg (Nederland). Enkele leraren zullen aan jobshadowing doen in het buitenland en er zitten ook weer heel wat eTwinningprojecten in de pijplijn.

Deze uitwisselings- en samenwerkingservaringen met leeftijdsgenoten uit binnen- en buitenland aanbieden aan zo veel mogelijk leerlingen van onze school sluit perfect aan bij ons opvoedingsproject: kwaliteitsvol onderwijs aanbieden dat een open blik op mens en wereld garandeert.