Inschrijvingsformulier

 

Beste ouder

 

Via dit formulier kan je inschrijven in De Bron. Om dit vlot te laten verlopen, heb je best het rijksregisternummer van je zoon of dochter bij de hand. Je vindt dit onder andere op de ommezijde van de identiteitskaart of de Kids-ID.

Studierichting

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Gegevens leerling

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer. De ingave moet dag/maand/jaar zijn (bijv. 25/11/2009).
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Rijksregisternummer op het eIDHet rijksregisternummer kun je vinden op de achterkant van de identiteitskaart. Het bestaat uit 11 cijfers, waarvan de eerste zes cijfers de geboortedatum aanduiden.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Adres domicilie / hoofdverblijfplaats
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Indien ja, betreft dit een inschrijving onder ontbindende voorwaarden. De school verbindt er zich toe een overleg te organiseren met het CLB, de ouders en de klassenraad omtrent de redelijke en haalbare aanpassingen.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Gegevens ouder 1

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Gegevens ouder 2

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Over de leerling

Zorg op school

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Voor de verdere begeleiding van je zoon of dochter kan het nuttig zijn een kopie van het diagnostische verslag of attest begin september te bezorgen aan de leerlingenbegeleiding.

Het schoolreglement

Ongeldige invoer

Onze school

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

De school gebruikt deze gegevens om haar taken en verplichtingen te kunnen vervullen. De ouders en de meerderjarige leerlingen hebben het recht deze gegevens in te kijken en, als ze een fout vaststellen, te laten verbeteren.