In De Bron staat een heel team klaar om de leerlingen op te vangen.

In eerste instantie zijn er de vakleerkrachten. Zij werken dag in dag uit met hun leerlingen en begeleiden hen systematisch bij het leren en studeren. Zij zorgen voor het persoonlijke welzijn van elke leerling binnen het klasgebeuren.

De klassenleerkracht fungeert als brugfiguur tussen diverse instanties binnen de school. Daarnaast spelen ook de opvoeders en het ondersteunend personeel een belangrijke rol. Op de speelplaats, in de lockerzalen, in het restaurant, aan het onthaal, in de avondstudie ... helpen zij meebouwen aan een warm schoolklimaat waarin elke leerling zich thuis mag voelen.

We beschikken eveneens over een team voor leer- en leerlingenbegeleiding. De leerbegeleidsters ondersteunen leerlingen bij het 'leren leren'. De leerlingenbegeleidsters ontfermen zich over het welbevinden van de leerlingen op school. Zij zijn een aanspreekpunt voor wie het op persoonlijk vlak wat moeilijk heeft en werken samen met het opvoedend personeel, de klassenleerkracht en het VCLB.