Het begeleiden van leerlingen bij het kiezen van een studierichting krijgt veel aandacht, onder andere door het aanbieden van diversie infosessies en vakkenbeurzen.

 

Wat na de eerste graad?

In het tweede jaar wordt in de lessen leefsleutels concreet gewerkt rond studiekeuze in drie fases. In een eerste, verkennende fase staat men stil bij de manier waarop keuzes gemaakt worden. In de daaropvolgende theoretische fase worden de diverse onderwijsvormen in het secundair onderwijs belicht. In de concretiserende fase ten slotte worden knopen doorgehakt: welke studierichting geniet je voorkeur, wat vinden je ouders van je studiekeuze, wat houdt die studierichting precies in?

Leerlingen van het vierde jaar stellen tijdens een vakkenbeurs de verschillende nieuwe, typische vakken van een studierichting voor. De vierdes geven de tweedejaars uitleg over de inhouden en de competenties die aan bod komen.

Voor ouders is er een infoavond gevolgd door oudercontact met de klassenleerkracht en vakleerkrachten uit het tweede en het derde jaar. Ook het VCLB van Tielt is aanwezig, net als vertegenwoordiging uit de andere scholen uit onze scholengroep.

Het VCLB van Tielt schreef in februari 2019 deze brief bij de overgang van eerste naar tweede graad.

 

Wat na de tweede graad?

Ook voor vierdejaars organiseren we een vakkenbeurs met leerlingen van het zesde jaar die toelichting geven bij de studierichtingbepalende vakken. Om de blik zo open mogelijk te houden bieden we ook de workshop 'Studierichtingen in het tso' aan, waarbij de andere scholen uit onze scholengroep toelichting geven over hun studieaanbod.

Voor de ouders is er een infomoment, gevolgd door een oudercontact.

 

Wat na het zesde jaar?

In november geeft het VCLB van Tielt de zesdejaars meer uitleg over de structuur van het hoger onderwijs.

Bij aanvang van het tweede trimester laten we onze zesdes kennismaken met het Columbustraject. Deze onlinetool, ontwikkeld door de Vlaamse Universiteiten en de Hogescholenraad, doet leerlingen ontdekken waar het bij het maken van een studiekeuze echt om draait: zoeken naar wie je bent, wat je drijft, wat je al kan en wat je nog wil kunnen.

Nadat de zesdejaars hun interesse voor een bepaalde studierichting aangaven is er in februari een infoavond waarop oud-leerlingen van onze school uitleg geven over hoe zij hun studies beleven, welke competenties nodig zijn, wat mogelijke valkuilen en uitdagingen kunnen zijn ... Ze bieden onze laatstejaars een boeiende blik van binnenuit dus.

Eind februari/begin maart geven de leerlingen digitaal in welke studierichting(en) hen het meest interesseert/interesseren en argumenteren ze waarom. De leerkrachten van het zesde jaar bespreken deze interesses tijdens een klassenraad. Daarna brengt de klassenleerkracht deze informatie over aan de ouders tijdens een oudercontact.