Onze school is ook een plaats waar leerlingen leven. Zitten ze met iets in hun maag, loopt het aanpassen niet vlot, zijn er problemen thuis waarover ze met iemand willen praten, zijn ze het slachtoffer van pesterijen...

Leerlingenbegeleidsters mw. Lore Hoornaert (eerste graad), mw. Joke Goemaere (tweede graad) en mw. Inge Almey (derde graad) bieden een luisterend oor en ondersteunen waar nodig. Natuurlijk gebeurt dit met de nodige discretie. Wanneer dit nodig blijkt, worden de externe begeleiders van het VCLB ingeschakeld. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de leerling en/of de ouders.