Alle leerlingen uit de eerste graad krijgen lessen leren leren. In deze lessen leren de leerlingen hoe ze de leerstof beter kunnen verwerken. De nadruk ligt in de eerste plaats op het ontwikkelen van vaardigheden zoals het maken van een studieplanning, het onderscheid leren maken tussen hoofd- en bijzaken, leren samenvatten enz. Daarnaast streven we ook naar het ontwikkelen van een correcte leerhouding.

In het eerste jaar is er in september een projectvoormiddag leerbegeleiding. De leerbegeleidsters werken samen met de leerlingen aan studieplanning, -methode en -organisatie. Ze helpen leerlingen daarbij ook om hun toetsen en proefwerken voor te bereiden

In het tweede jaar zijn er drie lessen leren leren. We begeleiden onze leerlingen vooral bij het samenvatten, schematiseren en synthetiseren van de leerstof. Hierbij hanteren de leerlingen een eigen evaluatiefiche, zodat ze uit hun fouten kunnen leren en die indien nodig kunnen bijsturen. Ook hun persoonlijke motivatie komt hierbij aan bod.

Leerlingen die de leervaardigheden nog niet voldoende beheersen, kunnen een beroep doen op leerbegeleiding. De eerstejaars worden begeleid door mw. Lore Hoornaert en mw. Lore Van Loock en de tweedejaars door mw. Lisa Deruyck. Afhankelijk van de noden wordt er individueel of in groep afgesproken. Ook in de tweede en derde graad doen we aan leerbegeleiding: mw. Joke Goemaere en mw. Lisa Deruyck geven individuele begeleiding aan leerlingen van het derde jaar, mw. Marieke Coene aan de vierdejaars. Mw. Inge Almey en mw. Marieke Coene volgen de leerlingen van het vijfde en het zesde jaar op.

Het is in de eerste plaats de bedoeling dat de leerlingen leren om hun leerproces in eigen handen te nemen. Leren leren helpt hen hierbij door concrete (niet vakgebonden) studieproblemen gericht aan te pakken, zoals bijvoorbeeld samen een planning opmaken en evalueren, leren samenvatten. Als we een leerbegeleiding opstarten dan verwachten we dat de leerling steeds aanwezig is op de afgesproken momenten en bereid is om mee te werken.