zorgenbegeleidingLeerlingen krijgen op school heel wat leerstof te verwerken en zien soms door het bos de bomen niet meer. Wat hulp krijgen daarbij is dan ook welkom. Elke leerkracht begeleidt zijn of haar leerlingen systematisch bij het leren en studeren. Wanneer nodig en gewenst bieden we leerlingen ook individuele begeleiding aan om te 'leren leren'.

Op school leven onze leerlingen ook. We hebben daarom evenzeer aandacht voor hun welbevinden en voor hun persoonlijke en socio-emotionele problemen.

We begeleiden onze leerlingen ook bij het maken van een studiekeuze en we bieden leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (bv. dyslexie en dyscalculie) ondersteuning aan.