Alle tweedejaars krijgen wekelijks 32 lesuren.

We bieden drie basisopties aan: Grieks-Latijn, Latijn en Moderne Talen & Wetenschappen.

Neem zeker even deze PowerPointpresentatie door om op verkenning te gaan in het tweede jaar.

 

Lessentabel

    Grieks-Latijn Latijn moderne talen &
wetenschappen (*)
  Grieks 2    
  Latijn 4  
  Moderne talen en wetenschappen     5
  kompas (**) 1 1 1
  Engels 2 2 2
  Frans 3 3 3
  Nederlands 4 4 4
  godsdienst 2 2 2
  mens en samenleving 1 1 1
  geschiedenis 2 2 2
  aardrijkskunde 1 1 1
  natuurwetenschappen 1 1 1
  wiskunde 4 5 5
  techniek 2 2 2
  muziek 1 1 1
  lichamelijke opvoeding 2 2 2

(*) Moderne Talen en Wetenschappen bevat twee lesuren van de component Moderne Talen (geïntegreerde taalbenadering Engels, Frans en Nederlands) en drie lesuren van de component Wetenschappen.

 

(**) Kompas

In een wekelijks uur kompas proeven de leerlingen van de belangstellingsgebieden economie, humane wetenschappen en moderne talen.

Meet & Greet Worldwide

In Egypte geeft men een slappe handdruk, in Cambodja is een vriendelijke aai over de bol not done. Culturele verschillen kunnen leiden tot ergernis en misverstanden. In dit uur kompas onderzoeken we specifieke omgangsvormen in diverse landen. Zo leer je menselijk gedrag en cultuur kennen en groeit het besef dat culturele diversiteit een verrijking is.

Bizz4U

In Bizz4U ontdek je de ondernemer in jezelf! Je start je eigen bedrijf op en ontdekt op een toffe manier wat hierbij allemaal komt kijken. Door 'learning by doing' merk je hoeveel economie er om je heen te vinden is. Laat je ideeën voor een origineel bedrijf maar opborrelen ...

CulTuren bij de buren 

Kijk je mee over de (taal)grens? Je maakt er kennis met de Waalse cultuur en gewoontes en de Franse taal. Na een gevarieerde verkenning aan de hand van communicatie, muziek, film, humor, internet en sociale media bezoek je de buren op Frans(talig) terrein!

 

CLIL

Via CLIL kan je het vak natuurwetenschappen volgen in het Engels.

 

Integratie ICT

In het tweede jaar vervolledigen we de basisvaardigheden bij het gebruik van de computer. Dat gebeurt door integratie in de algemene vakken.

In het tweede jaar krijgen de leerlingen ook enkele lessen leren leren.