Met de inzet van velen proberen we er elke dag opnieuw voor te zorgen dat onze school het vertrouwen verdient van leerlingen en gezinnen. Jonge mensen opvoeden gebeurt met vallen en opstaan, maar altijd met de intentie om hen te begeleiden op de weg die het beste in hen bovenhaalt.

De Bron als brug naar de toekomst. Die brug steunt op vijf pijlers.

 

pedagogproject1

Ontwikkeling van de totale persoon

De Bron wil jongeren kansen bieden om zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Dit is een individueel groeiproces in dialoog en samenleven met anderen. We zien onze school als dynamische organisatie die jongeren vormt en opvoedt. We willen hen voorbereiden om later kritische, mondige, geëngageerde burgers te worden in een democratische rechtsstaat en een complexe wereld.

De Bron biedt aan de leerlingen kwalitatief hoogwaardig onderwijs op het vlak van zowel inhoud en vorm, als van diversiteit en diepgang. Aandacht voor de studiehouding en de motivatie van de leerlingen is een basisdoelstelling. Onderwijs is voor onze school niet enkel kennisoverdracht en het bijbrengen van vaardigheden, maar ook opvoedkundige bakens voor leerlingen uitzetten met de bedoeling van hen gelukkige mensen te maken.

De Bron wil zich een culturele en sportieve school noemen. We hechten belang aan motorische competenties, sociale vaardigheden en een dynamische, affectieve ontwikkeling. Wij hebben en vragen aandacht voor geestelijke en lichamelijke ontplooiing in brede zin. Leerlingen worden aangespoord om kritisch te kijken naar en vragen te stellen aan en over zichzelf, de anderen en de (leef)wereld.

Jongeren groeien op in een wereld waarin ICT en digitale media niet meer weg te denken zijn. We zetten dan ook in op de digitale geletterdheid van al onze leerlingen.

 pedagogproject2

We zijn een christelijke school

Vanuit een open, christelijk geïnspireerde levensvisie stellen we respect en liefde voor de medemens als basishouding voorop en dit ongeacht afkomst, uiterlijk, achtergrond of overtuiging. We voegen daar respect voor alle leven, voor eigen bezittingen en die van anderen aan toe. Engagement vormt een surplus op het tonen van dat respect. We willen dat jonge mensen zorgen voor elkaar en bekommerd zijn om een goede en vriendelijke sfeer in klas en op school.

 

We zijn een school op mensenmaat

De Bron wil een school van, met en door mensen zijn. Bij het begeleiden van jongeren in hun groei naar de jongvolwassenheid streven we ernaar dat ze zich thuis voelen op onze school. We trachten eigentijds daar op in te spelen.

 pedagogproject3

We dragen en geven verantwoordelijkheid

De Bron wil leerlingen verantwoordelijkheid leren nemen. Het volledige schoolteam draagt bij tot het groeiproces naar verantwoordelijkheidszin. We willen dat jongeren zorgzaam leren omgaan met natuur, leefmilieu en gezondheid en oog hebben voor hun eigen veiligheid en die van anderen.

 

We zijn een open school

De Bron streeft naar een open communicatie. De school communiceert met al zijn partners: van leerlingen over ouders tot lokale gemeenschap. We staan open voor het opzetten van allerlei projecten op klas-, school-, nationaal en zelfs internationaal niveau. We leggen de lat hoog door onze visie en perspectieven zo breed mogelijk te houden.