Onze titel van eTwinningschool mogen we ook komend schooljaar trots in ons vaandel dragen. We krijgen deze erkenning omwille van de sterke aanwezigheid van eTwinningprojecten waarmee onze leerlingen digitaal samenwerken met leeftijdsgenoten uit heel wat Europese landen.

Zeven projecten dit jaar

Dit schooljaar zijn er liefst zeven zulke projecten in verschillende leerjaren en voor uiteenlopende vakken. Tot onze partners horen scholen uit Zweden, Nederland, Griekenland, Polen, Slovakije, Italië en Finland.

Grote meerwaarde, unieke expertise

Deze internationale samenwerkingsverbanden zijn een bijzondere meerwaarde voor onze leerlingen, niet enkel op cognitief, maar zeker ook op communicatief en persoonlijk vlak. De expertise die onze leraren er hebben in opgebouwd is uniek in onze regio.

Meer weten?

Wie meer wil weten over deze eTwinningprojecten kan terecht op de pagina ‘Internationaal’ én in het meest recente nummer van Druppel/The Bronx!