Deze infographic van het CLB toont je het stappenplan 'Wat te doen bij een hoogrisicocontact?'. Dit stappenplan geldt sinds de start van het tweede semester.