Drie schooljaren lang zullen vijfdejaars van onze school kunnen uitwisselen met leeftijdsgenoten uit Spanje, Oostenrijk, Polen en Finland binnen het Erasmus+-uitwisselingsprogramma 'Behind the Walls'. Het project, dat onlangs goedgekeurd werd en op sterke 🇪🇺 Europese betoelaging kan rekenen, heeft 'Cultural heritage and storytelling' als rode draad.

Dit is een bijzondere kans voor onze leerlingen om hun grenzen te verleggen en een bevestiging van de internationale focus en traditie van onze school!

In november organiseren we op onze school de internationale lerarenconferentie ter voorbereiding van dit project. Wordt vervolgd dus!