Het pastorale jaarthema is dit schooljaar ‘De kracht van verbinden’. Het thema zal doorheen het schooljaar op verschillende manieren gestalte krijgen.

Verbondenheid

In het maandelijkse inspiratieblad ‘Leeftocht’ van Katholiek Onderwijs Vlaanderen wordt verbondenheid omschreven als “een kracht die mensen rijker maakt.” We hunkeren levenslang naar verbondenheid: met medemensen, de kosmos en de natuur, het Mysterie dat ons overstijgt … We worden uitgenodigd om erin te groeien, met vallen en opstaan.

Verbondenheid in het evangelie

In het Johannesevangelie lezen we: “Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Ik ben de stam van Gods druivenplant, en jullie zijn de takken … Jullie moeten met mij verbonden blijven, en ik met jullie. Want alleen dan kunnen jullie op een goede manier leven. Net zoals er alleen druiven groeien aan takken die aan de stam vastzitten. Aan de losse takken kunnen geen druiven groeien. Ik ben de stam van de druivenplant en jullie zijn de takken. Als jullie met mij verbonden blijven en ik met jullie, dan zul je veel goeds kunnen doen.” (Jo 15,1-5).

Startvieringen in verbondenheid

Op de personeelsvergadering op 30 augustus werd elk personeelslid van de school uitgenodigd zijn naam te schrijven op een houten schijfje, gezaagd uit een grote tak. De schijfjes samen drukken de verbondenheid van het personeelsteam uit. Ook de startvieringen in de decanale Sint-Pieterskerk stond in het teken van het jaarthema.

Peter- en meteractiviteit

De startviering voor eerste- en zesdejaars vormde meteen het startschot voor de peter- en meterwerking. Een leerling uit het zesde jaar treedt op als peter of meter voor een eerstejaarsleerling en leert hem of haar de kneepjes van het ‘Bronse’ leven kennen. De peter- en meterwerking heeft een merkbaar drempelverlagend effect op eerstejaars en helpt hen om zich meer thuis te voelen op school.

Verbondenheid in het schooljaar

Op verschillende manieren zal het jaarthema dit schooljaar vorm krijgen in De Bron. In de centrale hall van de school prijkt elke maand een nieuwe poster met een kenmerkend beeld en een inspirerende oproep aan leerlingen en leraren om zich verbonden te weten met mekaar, de wereld en God.

Acties in verbondenheid

De Ark, onze pastorale werkgroep, zal in de loop van het schooljaar bovendien allerhande acties op het getouw zetten om verbondenheid uit te drukken en te stimuleren. Er is de jaarlijkse solidaire maaltijd, inspiratiemomenten voor personeel, bezinningsmomenten voor leerlingen, een posterbeurs enz.
Verbondenheid wordt zo een kracht die niet te breken is. Mensen gaan met elkaar op weg. Niets bijzonders, niets speciaals, en tegelijk niet zo eenvoudig.