Heel warme 'Warmste Week'

In de week van 15 tot 19 november organiseerde de leerlingenraad heel wat activiteiten naar aanleiding van De Warmste Week. Heel veel meer beeldmateriaal is te vinden op onze Facebook- en Instagrampagina!

Drie jaar lang uitwisselen

Drie schooljaren (2021-2024) lang zullen vijfdejaars van onze school kunnen uitwisselen met leeftijdsgenoten uit Spanje, Oostenrijk, Polen en Finland binnen het Erasmus+-uitwisselingsprogramma 'Behind the Walls'. Een bijzondere kans voor onze leerlingen om hun grenzen te verleggen en een bevestiging van de internationale focus en traditie van onze school!